Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
400 TL
Stok Tükendi
Mantığa Başlangıç Risâleleri
300 TL
Stok 60
Manzum Fütüvvetnâme
500 TL
Stok 10+
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
300 TL
Stok 10+
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
450 TL
Stok 10+
MikroRNA ve Sinir Sistemi
350 TL
Stok 10+
Modern Heterosiklik Kimya
1200 TL
Stok 10+
Moleküler Biyoloji ve Genetik
1200 TL
Stok 10+
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
450 TL
Stok 10+
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü
1600 TL
Stok 10+
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
600 TL
Stok 10+
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
1000 TL
Stok 10+
Nizâ’-ı İlm ü Dîn: İslâm ve Ulûm
900 TL
Stok 10+
Nizâmü’l-Edviye
800 TL
Stok 10+
Nusretnâme
900 TL
Stok 10+
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
1200 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.