Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
350 TL
Stok 10+
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
500 TL
Stok 10+
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
900 TL
Stok 10+
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
400 TL
Stok Tükendi
Mantığa Başlangıç Risâleleri
300 TL
Stok 60
Manzum Fütüvvetnâme
500 TL
Stok 10+
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
300 TL
Stok 10+
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
450 TL
Stok 10+
MikroRNA ve Sinir Sistemi
350 TL
Stok 10+
Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923
13000 TL
Stok 58
Modern Heterosiklik Kimya
1200 TL
Stok 10+
Moleküler Biyoloji ve Genetik
1200 TL
Stok 10+
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
450 TL
Stok 10+
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü
1600 TL
Stok 10+
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
600 TL
Stok 10+
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
1000 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.