Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
350 TL
Stok 10+
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
600 TL
Stok 59
Nizâ’-ı İlm ü Dîn: İslâm ve Ulûm
550 TL
Stok 10+
Nizâmü’l-Edviye
500 TL
Stok 10+
Nusretnâme
500 TL
Stok 10+
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
650 TL
Stok 10+
Ortaçağ Temrenleri
200 TL
Stok 10+
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (IVORY)
350 TL
Stok 10+
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (KUŞE)
350 TL
Stok 10+
Osmanlı Müellifleri
300 TL
Stok Tükendi
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
250 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
300 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. ve II. Cilt
550 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
350 TL
Stok 10+
Science et Technique en Islam
850 TL
Stok 10+
Şehzâde Dîvânı Defterleri
300 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.