Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere

“Yaşadığı Devri Dolduran Bir İnsan” olan Keçecizâde İzzet Molla, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, II. Mahmut tarafından hayata geçirilen devletin değişim ve dönüşüm hamlesinin en önemli fikir mimarlarından biridir. Çalışmada Keçecizâde İzzet Molla’nın zaman zaman sürgünlerle değişen ilginç hayat hikâyesi, zorlu devlet görevlerini nasıl icra ettiği ve çeşitli konularda yazdığı eserleri ele alınarak onun bir portresi ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bu portrenin oluşmasında, onun renkli hayatının yanı sıra eserleri içinde dikkatlerden kaçmış son derece önemli olan layihasına odaklanılıyor. İzzet Molla’nın yazdığı ikinci layihası ya da Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere’si; devlet yönetimi, kamu bürokrasisi ve devletin çeşitli alanlarda yeniden organize edilmesi tekliflerini içeren bir öneriler manzumesidir. Bir mukaddime ve birbirinden bağımsız on iki bölümden oluşan lâyihada, belli bir mantık silsilesi içerisinde birbiriyle az çok ilgili çeşitli konular ele alındı ve bunların çözümlerine dair görüşler ileri sürüldü.

Yazar:

Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

ISBN:

978-605-2249-94-9

DOI :

10.53478/TUBA.2021.065

Fiyat: 500 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.