Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları

TÜBA Üyelerinin Telif ve Çeviri Eserlerinin Yayımlanması Programı kapsamında basılan kitabın yapısı planlanırken kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi yakından izlenmiştir. Birinci bölümde; genelde üçüncü sınıf düzeyinde verilen Kuantum Fiziği veya Modern Fizik derslerinde işlenen konular, bütünlük sağlamak amacıyla tekrar gözden geçirilmektedir. İkinci bölümde; sonra kullanılacak matematik temelin oluşturulması öngörülmektedir. Üçüncü bölümde ise kuantum mekaniğinin temel varsayımları tartışılmakta, özellikle Schrödinger denklemi ve belirsizlik bağıntıları üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümde, bu temel varsayımların sonuçları tek boyutlu fizik problemleri üzerinde incelenmektedir. Beşinci bölümde, harmonik salınıcı problemi tüm ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Burada geliştirilen artıran- eksilten işlemciler yöntemi, altıncı bölümde, kuantum mekaniğinde yörüngesel açısal momentumun tarifi için kullanılmaktadır. Yedinci bölümde, 2-cisim, Schrödinger denklemi merkezsel potansiyel varsayımı altında indirgenerek hidrojen atomu için çözülmektedir. Böylece dönem başında Rutherford’un klasik atom modelinde başlanarak, hidrojen atomu spektrumunun kuantum mekaniğinin temel varsayımlarından çıkarımı, dönem sonunda tamamlanmaktadır. Öğrencinin kuantum mekaniğinin içinde oluşturduğu toplumsal ortamı da tanıyabilmesi için aralarda kısa ekler halinde önemli fizikçilerin yaşam öyküleri verilmiştir.

Yazar:

Tekin Dereli, Abdullah Verçin

ISBN:

978-9944-252-30-0

Fiyat: 150 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.