Kanser ve Etik

Kanser, hiç kuşkusuz, hekim-hasta ilişkilerinin özellikle zorlandığı bir alandır. Bilimsel kazanımlar yakın zamana dek çözümü çok uzak gözüken kanser problemine yeni açılımlar getirmiş, tanı ve sağaltım olanakları sağlamıştır. Ancak, bu konuda yürütülen yoğun araştırmalar ve geliştirilen yeni ilaçların laboratuvar koşullarında hayvanlarda ve klinikte denenmesi, bilim insanlarını ve hekimleri yanıt vermeleri gereken yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. TÜBA-Kanser Çalışma Grubu, bu konuyu "Kanser ve Etik" başlıklı bir toplantıda farklı yanlarıyla ele almıştır. Toplantıda sunulan bildiriler ve onları izleyen tartışmalar bizlere yeni görüş açıları sağlamış, yeni bilgiler ulaştırmıştır. Bildiri metinlerinin yayınlanmasının ise bilim yaşamımıza yeni bir zenginlik katacağı şüphesizdir.

Yazar:

Ayhan O. Çavdar

ISBN:

975-859-361-7

Fiyat: 50 TL

Stok: Tükendi

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.