İskendernâme

Prof. Dr. Robert Dankoff tarafından hazırlanan Ahmedî’nin 2 ciltten oluşan “İskendernâme”; Türk dili ve edebiyatı araştırmaları açısından taşıdığı önemin yanı sıra bilim tarihi ve Türk kültür tarihi için anahtar bir eserdir. Hem bir dünya fatihinin anlatısı hem ideal bir hükümdar portresi hem kısa bir ahlak öğretisi hem de bir bilimler ansiklopedisi; İskendernâme’nin “sekiz önemli nüshasını” merkeze alarak hazırlanan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Bu yönüyle eser, İskendernâme’nin tenkitli ilk edisyonu sayılabilir.

Yazar:

Ahmedî

Editör:

Prof. Dr. Fikret Turan

ISBN:

978-605-2249-59-8

Fiyat: 550 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.