İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika / İslam'da Bilim ve Teknik (Kırgızca)

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı “Wissenchaft und Technik im Islam” eseri TÜBA tarafından yapılan çevirisiyle “İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika” adıyla ilk cildi Kırgızca yayımlandı. İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını yansıtıyor.

Yazar:

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Editör:

Abdiraşit Babatev, Taalaybek Abdiev, Mayramgül Dykanbay

Hazırlayan/Çevirmen:

Abdiraşit Babatev, Askatbek Mamadiev, Eşkenov Dülotbek, Ulan Alimov

ISBN:

978-625-8352-14-6

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-14-6

Fiyat: 430 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.