İleri Enerji Sistemleri ve Çevre

Bütün ülkelerde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, enerji ihtiyacı gittikçe artıyor. Enerji sektöründe çalışanlar, enerji sistemlerinde yüksek enerji verimi sağlamak, yatırım masraflarını azaltmak, aynı zamanda çevreye atılan, insan sağlığı için çok zararlı olan ve iklim değişiklerine sebep olan salınımları azaltmak gayreti içerisindeler.  Sekiz bölüm olarak hazırlanan eserin amacı, mevcut bütün enerji üretim sistemlerini (nükleer enerji sistemleri dahil) inceleyerek, enerji konusunda ilerlemek isteyen, lisans/lisansüstü mühendislik öğrencilerine ve pratikte enerji alanında çalışan uygulayıcılara da faydalı olabilmektir. Her bölümünde örnek çözümlerle, teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanıldığı ve performans analizleri açıklığa kavuşturuluyor. Diğer taraftan, her bölüm sonunda problemler ve referans kaynaklar veriliyor. Eser, Makine Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği lisans, lisansüstü öğrencileri ve bir referans kitabı olarak enerji santrallerini işleten ve tasarımında çalışan mühendis ve araştırıcılar için  için faydalı olacaktır.

Yazar:

Prof. Dr. Sadık Kakaç, Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol

ISBN:

978-625-8352-03-0

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-03-0

Fiyat: 800 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.