Ortaçağ Temrenleri
350 TL
Stok 10+
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb
650 TL
Stok 10+
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (IVORY)
550 TL
Stok 10+
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (KUŞE)
600 TL
Stok 10+
Osmanlı Müellifleri
300 TL
Stok Tükendi
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
450 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
450 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. ve II. Cilt
900 TL
Stok 10+
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
500 TL
Stok 10+
Sadullah Enverî Târîhi
800 TL
Stok 10+
Science et Technique en Islam
1450 TL
Stok 10+
Şehzâde Dîvânı Defterleri
500 TL
Stok 10+
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
500 TL
Stok 10+
Şükûfe-nâme
450 TL
Stok 10+
Târîh-i Askerî-i Osmânî
950 TL
Stok 10+
Târîh-i Ungurus
400 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.