Manzum Fütüvvetnâme

Çalışma, kısa bir değerlendirme-inceleme bölümünden sonra eserin transkripsiyonlu neşrine dayanıyor. Eski Anadolu Türkçesi döneminden kalma, kenarda kalmış ama oldukça mühim bir dil yadigârı, dinî-tasavvufî Türk edebiyatı ve özellikle de Ahilik ve Fütüvvet araştırmaları bakımından dikkat çekici bir eser ve aynı zamanda Türk edebiyatı tarihinin -bilinenen hacimli manzum fütüvvetnâmesi olması gibi vasıfları, Dâ’î’nin Manzum Fütüvvetnâme’sini neşredilmesi elzem bir eser olarak öne çıkarıyor.

Editör:

Prof. Dr. Hüseyin Akkaya

ISBN:

978-605-2249-26-0

Fiyat: 500 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.