Mantığa Başlangıç Risâleleri

Mantığın düşünce ve dil ile olan ilişkisinin bir sorun olarak irdelenip tartışılması kendisinden önceki dönemlere geri götürülebilirse de onu bir “disiplin” veya “ilim” olarak kurma imtiyazının Aristoteles’e ait olduğu bilinmektedir. İlk temsilcisi Kindî olmakla birlikte İslâm felsefesinin yöntemi, problemleri ve terminolojisi ile sistemli bir yapı kazanmasındaki en büyük pay ve emek sahibi Fârâbî’dir. Böylece mantık ilmine özel bir önem atfederek kaleme aldığı çok sayıdaki eserle yaptığı önemli katkılar sebebiyle “Muallim-i Sânî” yani ikinci öğretici unvanı ile tanınıp anılmayı hak eden de yine bu büyük Türk filozofu olmuştur. Bu kitapta, Fârâbî’nin telif ettiği mantık eserleri arasında öğretici/didaktik üslubu ile her biri bu alana hazırlık, giriş ve başlangıç niteliği taşıyan üç risâlesinin Hüseyin Sarıoğlu tarafından hazırlanan Arapça metni ve Türkçe çevirileri karşılıklı sayfalar halinde sunulmaktadır.

Yazar:

Fârâbî

ISBN:

978-9944-252-92-8

Fiyat: 300 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.