Molla Lutfi ve Fütûhât’ı

Molla Lutfi tarafından II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ahmed’in mütalaasına sunulmak üzere kaleme alınan Fütûhât, ilim çevrelerinin yüksek değer atfettiği çeşitli kitaplarda yer alan bir takım sorunları ele almayı ve bunları tartışmayı hedefliyor. Molla Lutfi’nin yaşadığı dönemin temel ve kaynak metinlerini göstermesi bakımından da önem arz eden bu eserler tefsîr, usûl-i fıkıh, felsefe ve kelâma ilişkin yayınlardır. Molla Lutfi ve Fütûhât karanlıkta kalmış pek çok noktayı aydınlatıyor.

Editör:

Prof. Dr. Ömer Türker

ISBN:

978-605-2249-65-9

Fiyat: 450 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.