İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
400 TL
Stok 60
Îsâgûcî Mantığa Giriş
50 TL
Stok Tükendi
İskendernâme
950 TL
Stok 10+
İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika / İslam'da Bilim ve Teknik (Kırgızca)
430 TL
Stok 10+
İslam'da Bilim ve Teknik
300 TL
Stok Tükendi
İslam'da Bilim ve Teknik (Rusça)
500 TL
Stok 10+
Islamic Astronomy and Copernicus
600 TL
Stok 10+
İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
450 TL
Stok 10+
Kanser ve Etik
50 TL
Stok Tükendi
Kevâkib-i Seb'a
700 TL
Stok 10+
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
400 TL
Stok 10+
Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
500 TL
Stok 59
Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
500 TL
Stok 10+
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
350 TL
Stok 10+
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
500 TL
Stok 10+
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
900 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.