Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından hazırlanan 16. yüzyılın önemli tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde medrese ve ilmiye konularıyla ilgili bilgi ve görüşleri yirminci yüzyılda Osmanlı medrese tarihçiliğini belirgin bir biçimde şekillendiriyor. “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye”; Gelibolulu Mustafa Âlî’nin “medrese” ve “ilmiye” konusunda ileri sürdüğü bilgiler ile görüşlerin tamamını bir bütün olarak ele alınıyor, daha sonra da müellifin verdiği bilgilerin, temel kaynaklar ışığında ne ölçüde doğru olduğunu tenkidî bir bakış açısıyla inceleniyor.

Yazar:

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Editör:

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

ISBN:

978-605-2249-62-8

Fiyat: 550 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.