Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis

On altıncı yüzyılda yaşamış olan Gelibolulu Mustafa Âlî, Kavâ‘idü’l-Mecâlis adlı eserinde Osmanlı toplumu hakkında bilgiler verir. On bölüm hâlinde yazılmış olan eserin “Kâ‘ide-i Asnâf-ı Cem‘ıyyethâ” başlığı altındaki üçüncü bölümünde; çeşitli zümrelerin değişik vesilelerle zaman zaman veya mutat olarak “Lütuf Meclisi”, “Gezek Sohbet”leri, “Zürefâ (zarifler) Cem‘ıyyet”leri, “Kuyruk Sohbeti” ve “Sıra Sohbeti” gibi adlarla toplantılar düzenledikleri anlatılır. Fesat ve kötülük cemiyetlerinden uzak kalarak, “‘Ârifâne konukluğla mesrûr olmak gerekir” diyerek bu toplantıların önemli bir özelliğine de dikkat çeker. XVI. yüzyılda Osmanlı toplumunda değişik meslek mensupları ile devlet kademelerinde görev yapanların nasıl bir evde oturabilecekleri hakkında da kendi görüşlerini eserinin dokuzuncu bölümünde belirten Âlî, onuncu bölümde de toplum hayatına dair eserin genel konusu ile ilgili dikkat çekici öğütler verir. Eserde, Osmanlı sosyal hayatında düzenlenen bu evlerin ve sohbet toplantılarının özellikleri hakkında bilgiler verilir. Yazar, bu meclislerin beğenilmeyen yönlerini de eleştirerek onları çeşitli örneklerle ele alır. Prof. Dr. Mehmet Şeker tarafından hazırlanan Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kavâ‘idü’l-Mecâlis isimli çalışması, Osmanlı sosyal hayatı hakkında sahasında önemli bir kaynak eserdir. Eser, günümüz harfleriyle ilk defa yayımlanmıştır.

Editör:

Prof. Dr. Hanifî Vural

Hazırlayan/Çevirmen:

Prof. Dr. Mehmet Şeker

ISBN:

978-625-8352-22-1

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-22-1

Fiyat: 550 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.