Fenn-i Terbiye

Fenn-i Terbiye, Sâtı Bey (1880-1968) tarafından Türkçe yazılmış pedagojiye dair ilk eserdir. Sâtı Bey gerek eğitim gerekse siyaset alanında söz sahibi olmuş, döneminde eğitim reformu hakkında hem teorik metinler kaleme almış hem de idarecilik yaptığı kurumlarda bunu pratiğe aktarma imkânı bulmuştur. 1919 yılına kadar siyâsî olarak Osmanlıcılık taraftarı olan Sâtı Bey, bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nden ayrılmış ve Arap milliyetçiliğini felsefî ve siyasî olarak savunmuştur. Elinizdeki kitap Fenn-i Terbiye’nin Abdulhalim Koçkuzu’nun hazırladığı çeviri yazının yanı sıra Cahid Şenel ve Abdessamed Taibi tarafından hazırlanan Sâtı Bey’in hayatı, eserleri ve siyâsî görüşlerine yer veren detaylı bir girişi de ihtiva etmektedir. Çalışmada Sâtı Bey’in Arapça ve Türkçe kitap ve makalelerini de içeren ayrıntılı bir kaynakça da yer almaktadır.

Yazar:

Sâtı Bey

ISBN:

978-605-2249-03-1

Fiyat: 350 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.