Eğitim Üzerine Düşünmek
50 TL
Stok Tükendi
Endokrin Bozucular ve Sağlık
269.24 TL
Stok 10+
Enîsü'l - Celîs
60 TL
Stok 10+
es-Sahâifü'l İlâhiyye
150 TL
Stok 10+
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
185 TL
Stok 10+
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
210 TL
Stok 10+
Fenn-i Terbiye
100 TL
Stok 10+
Ferec Ba'd eş-Şidde
150 TL
Stok 10+
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
110 TL
Stok 10+
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
100 TL
Stok 10+
Hesâb-ı Nazarî
120 TL
Stok 10+
Hoca Dehhânî Divanı
80 TL
Stok 10+
Hümâyûn-nâme
300 TL
Stok 10+
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
120 TL
Stok 10+
İleri Enerji Sistemleri ve Çevre
300 TL
Stok 10+
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
30 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.