Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
400 TL
Stok 10+
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
650 TL
Stok 10+
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
300 TL
Stok 10+
Cengiz Han ve Mirası
400 TL
Stok Tükendi
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
250 TL
Stok 10+
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
700 TL
Stok 10+
Cumhuriyetin Birinci Yüzyılında Anadolu’da Türk Dönemi Arkeoloji Çalışmaları
1400 TL
Stok 10+
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
400 TL
Stok 10+
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
350 TL
Stok 10+
Dîvân-ı Hafî
450 TL
Stok 10+
Dış Form Analizi
300 TL
Stok 10+
Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri: Tespitler ve Öneriler (2. Baskı)
350 TL
Stok 10+
Doğudan Yükselen Bilim
400 TL
Stok 10+
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
50 TL
Stok Tükendi
Eğitim Üzerine Düşünmek
400 TL
Stok Tükendi
El-müellifûn el-osmâniyyûn (Osmanlı Müellifleri - Arapça)
1200 TL
Stok Tükendi

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.