Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
400 TL
Stok 10+
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
175 TL
Stok 10+
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
160 TL
Stok 10+
Dîvân-ı Hafî
250 TL
Stok 10+
Dış Form Analizi
150 TL
Stok 10+
Doğudan Yükselen Bilim
200 TL
Stok 10+
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
50 TL
Stok Tükendi
Eğitim Üzerine Düşünmek
50 TL
Stok Tükendi
Endokrin Bozucular ve Sağlık
350 TL
Stok 10+
Enîsü'l - Celîs
175 TL
Stok 10+
es-Sahâifü'l İlâhiyye
250 TL
Stok 10+
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
300 TL
Stok 10+
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
300 TL
Stok 10+
Fenn-i Terbiye
200 TL
Stok 10+
Ferec Ba'd eş-Şidde
250 TL
Stok 56
Ferec Baʿde’ş-Şidde - Arapça Versiyon
375 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.