Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri

Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye`nin Potansiyeli ve Ekonomimizdeki Yeri kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit Helvacı`nın 22 Mart 2010`da, TÜBA İstanbul Ofisi`nde verdiği Akademi Konferansı metninin kendisi tarafından geliştirilerek hazırlanmıştır. Prof. Helvacı kitabında, Bor Yataklarının Çökelim ve Oluşum Koşulları, Türkiye`de Bor Yataklarının Dağılımı ve Jeolojik Konumu, Türkiye Bor Yataklarının Mineralojisi ve Borlar ile Birlikte Bulunan Diğer Mineraller, Bor Minerallerinin Ayrışmaları, Kullanım Alanları, Türkiye`nin Konumu, Bor Yataklarının İşletme ve Üretim Sorunları, Bor Cevheri ve Ürünlerinin Pazarlama Sorunları ile Jeolojik, Ekonomik ve Stratejik Sonuçlar üzerinde durmaktadır.

Yazar:

Cahit Helvacı

ISBN:

978-9944-252-41-6

Fiyat: 300 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.