Cengiz Han ve Mirası

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, tüm dünyayı ve toplumları etkilemiş tarihsel bir figürdür. Asya halklarına getirdiği askeri, ekonomik ve siyasi değişimler zamanla diğer bölgelere yayılmıştır. O, kendi çağında bütüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıkmış ve güçlü bir merkezi sistemi teşkil etmenin mücadelesini verdi. Cengiz Han sadece kendi toplumunun değil Türk dünyasının ve diğer toplumların tarihini, kültürünü ve mimarisini belli zaviyelerden etkiledi. Döneminde komşu olduğu Çinliler ve Ruslar başta olmak üzere diğer Asya toplumlarının siyasi tarihlerinde etkin bir yere sahip. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk sistemi, kendine özgü ekonomik ve toplumsal kurumları ile imparatorluğun büyümesinin ve yayılmasının sırrı oldu. Bu eser multidisipliner bir yaklaşımla 17 bölümde Cengiz Han'ı ve onun mirasını çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele aıyor.

Editör:

Doç. Dr. Cem Korkut, Dr. Mürsel Doğrul

ISBN:

978-605-2249-76-5

DOI :

10.53478/TUBA.2021.019

Fiyat: 400 TL

Stok: Tükendi

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.