Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

TÜBA-Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği (ÇEBİD) Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler Çalıştayında konusunda uzman ve saygın bilim insanları, Türkiye’de sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için biyoçeşitlilik odağında görüşlerini paylaştı. ÇEBİD Çalışma Grubu Türkiye için “biyoçeşitlilik ve ekosistemler” odağında ortak çözüm üretmede birlikte başarma misyonunu üstlenmiş; farklı bakanlıklardan temsilciler, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyeleri, çeşitli meslek dernekleri ve özel sektörden, alanında araştırıcı, uzman ve yöneticilerin olduğu geniş katılımcı kitlesi ile bilimsel platformda ortak yol haritası oluşturulmasına katkı sağladı. Bu katkılar değerlendirilerek kitaplaştırıldı.

Editör:

Mehmet Emin Aydın, Nüket Sivri

ISBN:

978-625-8352-58-0

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0

Fiyat: 650 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.