Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) - (1961-2007)
300 TL
Stok 10+
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
200 TL
Stok 10+
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
200 TL
Stok 10+
Uluslararası Hukuk
450 TL
Stok 10+
Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-ümem
350 TL
Stok 10+
Üsûlûcyâ
200 TL
Stok 10+
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
650 TL
Stok 10+
Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü
600 TL
Stok 10+
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
250 TL
Stok 10+
Wissenchaft und Technik im Islam
850 TL
Stok 10+
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
200 TL
Stok 10+
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
50 TL
Stok Tükendi

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.