TÜBA-AR 19

TÜBA-AR, TÜBA tarafından 2017 yılına kadar yılda bir kez, daha sonra ise Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası, süreli bir dergidir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar TÜBA Akademi Konseyi tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınır. TÜBA-AR dergisi ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmadan arkeoloji ve arkeoloji ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan yeni araştırma, yorum, değerlendirme ve yöntemleri kapsar. Dergi, arkeoloji alanında yeni yapılan çalışmalara yer vermenin yanı sıra, bir bilim akademisi yayını organı olarak arkeoloji ile bağlantılı olmak koşulu ile kültürel miras yönetimi, koruma, doğa, fen ve diğer sosyal bilim alanları ile ilgili tüm uzmanlık alanlarında yeni yorum, yaklaşım, analizlere açıktır; bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de yüklenir. Kazı ve yüzey araştırmaları da dahil olmak üzere yeni yorum ve açılım getirmeyen, yalnızca malzeme tanıtımı içeren, kazı ön rapor niteliğindeki yazılar dergi kapsamının dışındadır. Ancak, kültür tarihi açısından önemli bir yenilik getiren, özgün buluntular "haber" olarak dergiye kabul edilebilir.

Editör:

Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, Doç. Dr. Harun Ürer, Yrd. Doç. Dr. Haydar Yalçın, Prof. Dr. Gocha R. Tsetskhladze

Fiyat: 60 TL

Stok: Tükendi

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.