Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları

Eser; reaksiyon mekanizmalarını ve çok farklı reaksiyonlarda gözlenen ortak noktaları anlamaya yönelik şekilde hazırlandı. Organik kimyayı anlamak için bir molekülün hangi bölümünde elektron yoğunluğunun fazla ve hangi bölümünde az olduğunun bilinmesi gerekir. Bu nedenle, kitabın birinci bölümünde mezomerik ve indüktif etki gibi kavramlar detaylı bir şekilde açıklandı. Sübstitüsyon, eliminasyon ve katılma reaksiyonları gibi temel reaksiyonların yanı sıra ilk aşamada kompleks görünen karbonil grubu kimyasının iki farklı mekanizma üzerinden yürüdüğü anlatılmaya çalışıldı. Aromatik bileşikler bölümünde, modern aromatiklik teorisi ve aromatiklik kriterlerinin yanı sıra klasik aromatik reaksiyonlara yer verildi. Mekanistik açıdan önemli olan reaktif ara ürünler kimyası (karbokatyon, karbanyon, radikal, karbenler ve singlet oksijen) detaylı bir şekilde tartışıldı. Kitabın son bölümleri Woodward-Hoffmann kuralları ve modern C–C kenetlenme reaksiyonlarına ayrıldı.

Yazar:

Prof. Dr. Metin Balcı

ISBN:

978-605-2249-78-9

Fiyat: 650 TL

Stok: 51

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.