Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)

18 Kasım 2006'da İstanbul'da Türkiye Bilimler Akademisi'nin evsahipliğinde "Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)" konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda sunulan bildirilerde, ülkemizde bir üniversite kurma fikrinin doğuşundan başlanarak 1961 'e kadar olan dönemde üniversite yaşamının ve anlayışının gelişimi incelenmiş, 1933 Üniversite Reformu'nun üniversite yaşamımız üzerindeki etkileri ve yabancı bilim insanlarının ülkemiz bilim ve eğitimine katkıları ele alınmıştır.

Editör:

Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır

ISBN:

978-9944-252-07-2

Fiyat: 350 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.