Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (IVORY)

Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin konu edildiği bu araştırmayla üç alana katkı yapılması hedeflendi. Öncelikle Osmanlı ilmiyesine yönelik kıyafet normunun ortaya çıkarılması ve dolayısıyla da teorik bir zeminin kurulması amaçlanıyor. Kuşkusuz Osmanlı ilmiyesi kıyafet normunun felsefi bir arka planı ve gerekçesi bulunuyor. Çalışmada söz konusu bu teorik plan ve gerekçenin tasarımı tartışılıyor. Diğer bir hedef ise Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin, ileride yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından, bir tasnife tabi tutulması Tasnif çalışmasıyla ilmiye kıyafetleri sınıflandırılacak, böylelikle kıyafetlerin birbirleriyle olan ilişkileri kurulabilecek. Üçüncü ve son hedef ise Osmanlı yükseköğrenim çalışmalarında ilmiye kıyafetlerinin bir alt disiplin olarak teşekkül etmesine zemin hazırlamak oldu.

Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik

ISBN:

978-605-2249-74-1

DOI :

10.53478/TUBA.2021.016

Fiyat: 550 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.