Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji alanında çalışan bilim insanları ve uzmanları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanana kitap, enerji konusuna bütüncül bir yaklaşım getiriyor. Temel termodinamik kavramları ele alarak başlayan eser, enerjinin üretiminden tüketimine kadar bütün süreçleri inceliyor, enerji ve yenilikçilik boyutları da dahil pek çok konuyu ele alıyor. Kitap genel itibarıyla; termodinamik kavramlar ve yöntemler, enerji tarihi, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve günlük hayattaki yeri, alternatif yakıtlar, hidrojen enerjisi, atıklardan enerji üretimi, enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji depolama, enerji materyalleri ve enerjetik malzemeler, akıllı şebekeler, enerji politikaları ve stratejiler, enerji sistemlerini ekonomisi, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularının yanı sıra enerji ve yenilikçiliği de kapsayan zengin bir içeriğe sahiptir.

Editör:

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan

ISBN:

978-625-8352-00-9

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9

Fiyat: 1400 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.