Enîsü'l - Celîs

Osmanlı Sultanı II. Murad Hüdavendigar'ın isteği üzerine Farsça'dan Türkçe'ye çevrilen eser, Sultan'a öğütler içeren önemli bir siyasetnamedir. Türk-İslam geleneğinin önemli ürünlerinden olan siyasetnameler genellikle padişahlara, üst düzey yöneticilere devlet yönetimi ve adabı hakkında bilgi vermek, tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek ve aksaklıkları dile getirip öneriler sunmak üzere kaleme alınmıştır. Siyasetnamelerde hükümdar ve yöneticilerde bulunması gereken nitelikler, devlet yönetiminin esasları, devlet görevlilerinin sorumlulukları ve halka nasıl davranmaları gerektiği gibi konular işlenmiştir. Bu siyasetnamelerin önemli örneklerinden bir olan Enîsü'l-Celîs, Azmi Bilgin tarafından yayına hazırlanmış ve kitabın sonuna eserin tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Yazar:

Kasım b. Seydi el-Hafız Ankari

ISBN:

978-9944-252-84-3

Fiyat: 300 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.