es-Sahâifü'l İlâhiyye

es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mâverâünnehir havzasında yetişen Şemseddin Semerkandî’nin (ö. 702/1303) felsefî kelam nitelikli önemli bir çalışmasıdır. İnanç konularının ele alınmasında ve işleniş biçimindeki özgün yaklaşımı, problemlerin çözümünde nass merkezli aklı ustalıkla kullanması, Semerkandî’yi alanında seçkin kılmıştır. Yazar, kaleme aldığı bu çalışmasında, entelektüel boyutunu başarılı bir şekilde yansıtmış ve bu doğrultuda geleneksel kelam kültürü dışına taşarak özgün bir yapıya bürünmüştür. Semerkandî, Mâtürîdî gelenekte yetişmesine rağmen itikadî mezhep tutuculuğundan uzak kalmış, kendi ifadesiyle “Hakka ulaşma” çabasında olmuş, eleştirel yaklaşımdan ziyade uzlaşmacı bir tavır takınarak, zengin birikimini yapıcı bir üslup ile ortaya koymuştur. Ramazan Biçer tarafından çevirisine yer verilen es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Türk-İslam kültürünün en ciddi ve önemli miraslarından birisidir.

Yazar:

Şemseddin Semerkandî

ISBN:

978-9944-252-91-1

Fiyat: 500 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.