Târîh-i Ungurus

Kanuni Sultan Süleyman döneminde diplomatik görevlerde bulunan Tercümân Mahmûd tarafından, aslı Latince olan bir Macar tarih kitabının Osmanlı Türkçesine yapılan tercümesi Târîh-i Ungurus; Macarların tarihi, Macar ve önemli bazı imparatorların hayatları vb. konularda detaylı bilgiler veriyor. Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmek üzere tercüme edilen eserde Tercümân Mahmud Sultan’a Macar Tarihi hakkında detaylı bilgiler vermek ve Osmanlıların Avrupa içlerindeki ilerleyişine bilgiler sağlayarak katkılar sunmayı hedefleyerek tercümeyi yapıyor. Târîh-i Ungurus Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlandı.

Yazar:

Tercüman Mahmud

ISBN:

9786052249055

Fiyat: 400 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.