Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr

Arap Edebiyatı’nın divâniyyât ve ihvâniyyât gibi edebi yönü ağır basan bir münşeat mecmuası Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr, bu yönüyle Arap Dili ve Edebiyatı alanında uzman olanların eseri değerlendireceklerini umuyoruz. Onların yapacakları değerlendirmeleri de saygıyla karşılayacağımızı burada ifade etmek istiyoruz. Diğer taraftan bu el yazma eserin, döneminin devlet anlayışınıve kültür hayatını anlamaya katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Kâtibin kullandığı benzetmeler, saray adabına ait verdiği ip uçları, saray görevlileri ve görevleri, saray kâtiplerinin melikler ve sultanlar etrafında oluşturdukları sosyal bağlar ve nüfuz mücadeleleri, çeşitli âdetler, gelenekler, av partileri, hediyeleşmeler, hitaplar ve hitaplardaki tehdit, teşvik ve teşci unsurları dönemin özelliklerini, bürokrasisini yansıtması yönleriyle özellikle sosyal tarih bakımından önemlidir.

Editör:

Prof. Dr. Sadık Yazar, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu

ISBN:

978-605-2249-23-9

Fiyat: 450 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.