Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle

Âşık Çelebi’nin II. Selim’e halini arz etmek ve kadılıkta çektiği sıkıntıları anlatabilmek için kaleme aldığı eseri “Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle”nin tenkitli metni üç bölüm şeklinde yayımlandı.

Yazar:

Âşık Çelebi

Editör:

Prof. Dr. Derya Örs

ISBN:

978-605-2249-57-4

Fiyat: 400 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.