Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri: Tespitler ve Öneriler (2. Baskı)

TÜBA tarafından düzenlenen “TÜBA Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı” yaşanılan depremleri çok boyutlu ve multidisipliner bir bakış açısıyla ele aldı. “Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti”, “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında 3 ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısında 23 üniversiteden ve 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın bilim insanı bir araya gelmiş ve görüşlerini paylaştı. Bu toplantıda yer bilimleri ve depremlere yönelik teknik analizler tartışıldığı gibi afet yönetimi, eğitim, ekoloji ve çevre, tarım ve hayvancılık, kriz yönetimi ve iletişim, şehir planlaması, psikoloji, hukuk, halk sağlığı konularında çok boyutlu olarak deprem öncesi ve sonrası başlıklarda sunumlar yapıldı.Bu rapor, toplantıda yapılan sunumlar kapsamında toplantı katılımcılarının katkılarıyla hazırlandı.

Editör:

Muzaffer Şeker,Cem Korkut

ISBN:

978-625-8352-47-4

DOI :

10.53478/TUBA.978-625-8352-47-4

Fiyat: 350 TL

Stok: 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.