Stokda Var
6,00 
      

Türkiye Bilimler Akademisi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun gerekçeli kararına dayanarak 2001 yılında "Bilim Öngörüleri Çalışmaları" adı altında bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında 17 Ekim 2003 tarihinde yapılan Proje Yönlendirme Kurulu toplantısında "Doğayı anlamaktan yola çıkarak Temel Bilimleri toplum yararına kullanan, kendi araştırma sistemini kurmuş ve dünya bilimi ile bütünleşmiş Türkiye" ifadesi vizyon olarak benimsenmiş ve Proje Ana Temaları olarak; Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik, Uzay ve Astronomi Bilimleri ile Yer Bilimleri olmak üzere 6 alan belirlenmiştir. Çalıştay ve Panel toplantıları yapılmış ve bu projenin iş akışı kapsamında olan DELPHI Süreci'nde yaklaşık 90 uzmanın hazırladığı sorular, 2000 kadar ve çoğunluğu üniversitelerde olan araştırmacılara yollanmıştır.

Fikir oylama teknikleri ile önceliklerin belirlenmesi aşaması tamamlanmış ve bu önceliklerin gerçekleştirilmesinin kapasiteye, teknolojiye ve yaşam kalitesine etkileri irdelenmiş, bu öncelikli hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan işbirliklerinin nasıl olacağı, gerekli olan süre ve gerçekleştirilmesi gereken itici güçlerin neler olacağının saptanmasına çalışılmıştır.

Öngörüye esas olacak sonuçlar her alan için panel koordinatörleri tarafından özetlenmiş, ayrıca sorgulamada kullanılan DELPHI tümceleri Altyapı, Ağyapı, Eğitim ve Ödüllendirme başlıkları altında ortak hedefler olarak listelenmiştir. Kitapta hazırlık çalışmaları, paneller ve öngörü çalışmasının sonuçları yer almakta, son bölümde ise tablo ve şekiller yer almaktadır.

SKU/Barkod
9789758593729
ISBN
9789758593729
Yayıncı
Türkiye Bilimler Akademisi
Basım Tarihi
2005
Sayfa Sayısı
56
Dil
tr